சர்கார் படத்தை தியேட்டரில் பார்த்தவர்கள் எத்தனை பேர்?

403