விஜய் பற்றி இப்படியா நினைத்திருப்பார் அஜித்?

1796