centered image

Tag: prakash raj

இயக்குனரின் நடிகனாகவே இருக்க விருப்பம் – ஆர் கே சுரேஷ்

ஒரு நாயகரை அறிமுகம் செய்வது என்பது வேறு , ஒரு நடிகரை உருவாக்குவது என்பது  வேறு.. அந்த வகையில் இயக்குனர் பாலா நடிகர்களை  உருவாக்குவதில்  முன்னோடி  என்றே ...

Read more
Page 1 of 2 1 2