Tag: mass engira masilamani review

மாசு என்கிற மாசிலாமணி – விமர்சனம்

ஆவிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று சொல்ல வேண்டிய தமிழ்சினிமா  சமீபகாலமாக ஆவி போதனை நடத்தி வருகின்றன. அந்த வரிசையில் மற்றொரு ஆவிகள் ராஜ்யம்... மாசு என்கிற மாசிலாமணி. ...

Read more

Recent News