centered image

Tag: ‘ஏஜிஎஸ் சினிமாஸ்’ வெளியிடும் ‘ஹவுஸ் ஓனர்’

‘ஏஜிஎஸ் சினிமாஸ்’ வெளியிடும் ‘ஹவுஸ் ஓனர்’

லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணனின் ஹவுஸ் ஓனர் படத்தின் தமிழ்நாடு வெளியீட்டு உரிமையை ஏஜிஎஸ் சினிமாஸ் கைப்பற்றியிருக்கிறது. இது குறித்து இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன், "ஏஜிஎஸ் சினிமாஸ் எங்கள் 'ஹவுஸ் ...

Read more

Recent News