நடிகை ஸ்ரீப்ரியாவின் 25ஆம் வருட திருமண நாள் கொண்டாட்டத்தில்…

736