விஜயகாந்த், ஜெயராமின் ஆசீர்வாதமும் மீனாட்சிக்கு பலித்தது »

Actress Meenakshi LowRes Stills 016