இளையராஜா பொய் புகார் அளிக்க மாட்டார் என்று நம்புகிறேன் – ஜெ.பிஸ்மி, பத்திரிகையாளர்

2153