யார் இந்த ஜே.கே.ரித்தீஷ்? இவருக்கும் நடிகர் சங்கத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம்?

1531