திறக்கப்பட காத்திருக்கும் திரையரங்குகள்.. மக்களின் வரவேற்பு கிடைக்குமா?

1512