‘ஒரு முகத்திரை‘ படத்தை பற்றி ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் – Video

329

https://www.youtube.com/watch?v=kNG1noKmo8w&feature=youtu.be