‘என் காதலி சீன் போடுறா’ – இசை வெளியீட்டு விழாவில்…

928