அஜித்திடம் இரண்டு வரிகளில் கதை சொன்ன விசுவாசம் இயக்குநர்…!