சென்னையில் திருவையாறு’ இசைவிழா – Stills Gallery

1961