‘ஒரு முகத்திரை‘ படத்தை பற்றி விஜய் சேதுபதி – Video

409

https://www.youtube.com/watch?v=1AVi3MOWKDg&feature=youtu.be