அஜித் 50 கோடி… விஜய் 65 கோடி… – அட, இது என்ன புதுக்கணக்கு?