அன்புச்செழியனின் அடாவடியை அனுமதிக்க முடியாது…. கே.ஈ.ஞானவேல்ராஜா பேட்டி