சினிமாவிலிருந்து முதல்வரே வேணாம் – முன்னணி ஹீரோக்களின் மூக்குடைத்த மக்கள்!