அஜித் ஆரம்பித்து வைத்த பழக்கம்…. – படத்துறைக்கு நல்லதா? கெட்டதா?