Tag: women union inauguration

women-union1

தமிழ்த் திரைத்துறை உருவாகி நூற்றாண்டை கடந்து பயணிக்கும் நிலையில் திரைத்துறையில் பணியாற்றி வரும் அனைத்து தரப்பு பெண்களையும் ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியில் தென்னிந்திய திரைத்துறை பெண்கள்...