என்னை குறைசொல்பவர்கள் அயோக்கியர்கள்…! – ‘கட்டிப்புடி’ சினேகன் காட்டம்