நம்ம கலாச்சாரத்தைப் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதவர் ஓவியா! – மனம் திறந்த சினேகன்