பிக்பாஸ் செய்தது நியாயமா? – செம வருத்தத்தில் சினேகன்