சாந்தனு, ஸ்ருஷ்டி டாங்கே நடிக்கும் முப்பரிமாணம்… – Stills Gallery

mupparimanam-stills-013