‘மரகத நாணயம்’ படத்திலிருந்து…

maragatha-naanayam-stills-009