விஜய் ஆண்டனி நடிக்கும் ‘காளி’ படத்திலிருந்து 7 நிமிடக்காட்சி…