பிரஷாந்த் நடிக்கும் ‘ஜானி’ படத்திலிருந்து…

johnny-stills-002