பொதுக்குழுவில் கலாட்டா கூச்சல்…! – விஷாலே பதவி விலகு…!