சாதியைச் சாடுவதுபோல் வைரமுத்துவை வறுத்தெடுத்தாரா கமல்?

நடிகர்களில் நக்கல் பிடித்தவர் கமல் என்ற உண்மை அவரோடு நெருங்கிப்பழகியவர்களுக்கு நன்கு தெரியும். அவரது பேச்சில் மறைந்திருக்கும் நக்கல், நய்யாண்டியை அவரது பேச்சை நுணுக்கமாகக் கவனித்தவர்களால் மட்டுமே …

Editor Picks