அரட்டைக் கச்சேரியில், காப்பி பேஸ்ட் கமல்ஹாசன்…. மீண்டும் சிம்பு லீக்ஸ்…!