அரிதார முகங்களின் ‘ஆப்’ அரசியல்…! – ஆள் பிடித்தால் போதுமா?