கலைஞர் தமிழாஞ்சலி… குற்றம் என்ன இழைத்தோம் கொற்றவா.? – இயக்குநர் அமீர்