பெட்ரோல் இல்லாமல் காரைத் தள்ளிய அஜீத்… – நம்ப முடியாத நடுராத்திரி சம்பவம்…