அஜித்குமார் அரசியலுக்கு வந்தே தீருவார்…! – அட… இதென்ன புதுக்கதை?