எச்சிலையை எடுங்க…! – ஏ.ஆர்.ரஹ்மானை அதட்டிய இட்லி கடைக்காரர்…