ரசிகர்கள் வருத்தம்! – என்ன செய்யப் போகிறார் அஜீத்?